วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

MP3Tag ' แก้ส่วนต่างๆของเพลง แก้ภาษาต่างด้าวในมือถือ


โปรแกรม MP3tag เป็นโปรแกรมที่สามารถเพิ่ม tag แก้ไข tag ของเพลงได้
สามารถแก้ได้ทั้งชื่อ Album ชื่อ Artist และอีกมากมาย ตามความพอใจของเรา

- Download : Click -

ลงเสร็จเข้าที่ icon Mp3tagพอเข้าแล้วหน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้


  คลิกที่ Add Directory... เลือกโฟลเดอร์ของเพลง
  คลิกขวาที่ชื่อเพลง เลือก Extended Tag ปรับแต่งได้ตามใจชอบเลย

  เมนูตรงกลาง
  อันแรก มีไว้เพิ่ม Tag ใหม่
  อันที่ 2 มีไว้แก้ไข Tag ที่มีอยู่แล้ว
  อันที่ 3 ลบ Tag

  เมนูด้านขวา เกี่ยวกับรูปอัลบั้ม
  อันแรก เปลี่ยนรูปอัลบั้ม
  อันที่ 2 Save รูปอัลบั้ม
  อันที่ 3 ลบรูปอัลบั้ม

  หากต้องการแก้ภาษาต่างด้าวในมือ โดยเฉพาะของ Nokia เนี่ย = =''

  เสียบ USB > เปิดโปรแกรม Mp3tag > เลือก Change Directory หรือ Add Directory ก็ได้ > เลือกโฟลเดอร์เพลงในมือถือ > Select Folder > รอโหลดรายการเพลง > กด Ctrl + A เลือกทั้งหมด > คลิกขวาที่ชื่อเพลงใดก็ได้ > Remove Tag

  ถ้าเพลงมีจำนวนมาก การ Remove ครั้งเดียวอาจจะลบไม่หมดดั้งนั้น ให้สังเกตว่า ถ้า Remove Tag ออกไปแล้ว ใส่ส่วนของ Title จะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลย ส่วนอันที่ยังมีเขียนอยู่แสดงว่ายัง Remove ไม่สำเร็จ ให้คลิกขวาแล้ว Remove Tag ใหม่
` Read More ... ♥

Edit Code ' Rainmeter (Button) -

ต่อจากอันเมื่อกี้ ทีนี้เราจะมาทำปุ่ม เพื่อลิ้งค์ไปยังที่ต่างๆ
ผมขอยกตัวอย่างด้วยปุ่มของ Skin Android ล่ะกันนะครับDownload : Click -

รูปร่างหน้าตามันก็จะประมาณนี้ 


Skin > Android_Win7 > SimpleDock > Simple_Dock.ini > Edit

โค๊ดมันจะประมาณนี้

  ; Created by H2O4life
  ;Metadata added by RainBrowser
  ;http://rainmeter.net/RainCMS/?q=Rainmeter101_AnatomyOfASkin

  [Metadata]
  Name=
  Config=
  Description=
  Instructions=
  Version=
  Tags=
  License=
  Variant=
  Preview=

  ;End of added Metadata


  [Variables]


  ;--------------------- Menu ---------------------


  DOWNLOADS=C:\Users\user\Documents\Rainmeter\Frozen Throne.exe

  ;--------------------- Background ---------------------

  [MeterBlack]
  Meter=IMAGE
  X=0
  Y=0
  ImageName=Dark.png

  ;--------------------- Gmail ---------------------


  Update=1000  ;--------------------- Menu ---------------------


  [MeterDownload]
  Meter=STRING
  X=125
  y=17
  FontColor=255, 255, 255,175
  StringStyle=BOLD
  FontSize=15
  StringAlign=CENTER
  FontFace=Helvetica
  AntiAlias=1
  Prefix="Programs"
  LeftMouseDownAction=#DOWNLOADS#

  หากต้องการให้มีหลายปุ่ม ก็เพียงแค่ Copy Simple_Dock.ini ไปไว้ที่อื่นแล้วเปลี่ยนชื่อไม่ให้เหมือนกัน แล้วนำกลับมาไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน

  ตัวหนังสือสีนี้ : เป็นที่อยู่ของไฟล์ที่เราต้องการจะเปิด
  ตัวหนงสือสีนี้ : ไฟล์ที่เราต้องการเปิด (ถ้าต้องการเปิดแค่โฟลเดอร์ให้ลบตัวนี้ออก)


  FontName/FontFace : ชื่อฟอนต์ หากต้องการเปลี่ยน เพียงเขียนชื่อ Font ลงไปแทนตัวหนังสือสีแดง
  FontColor : สีฟอนต์ ใช้โค๊ดสีของฟอนต์ ไม่ต้องใส่ # หรือ เรียงตามนี้ Red , GreenBlueผมปรับให้เป็น255จะได้กลายเป็นสีขาวหมดเลย Red = 255 , Green = 255 , Blue = 255 ส่วนตัวสุดท้าย รู้สึกจะปรับให้ตัวหนังสือสีนั้นเข้มขึ้นผมเลยใส่ 175
  StringStyle: ตัวหนา ตัวบาง ตัวหนาแก้เป็นBOLDตัวบางแก้เป็น Normal
  FontSize: ขนาดของฟอนต์ อย่าปรับเวอร์นะครับ เพราะขนาดมันไม่เท่าในMicrosoft Wordหรอกนะครับ ประมาณ 3-10 ก็พอแล้ว

  ส่วนตำแหน่ง X , Y นั้นใครจะปรับก็ได้
  Xตัวเลขเยอะเลื่อนไปขวาตัวเลขน้อยเลื่อนไปซ้าย
  Yตัวเลขเยอะเลื่อนขึ้นตัวเลขน้อยเลื่อนลง


  เสร็จแล้วอย่าลืม File > Save ด้วย


  แต่ของ Recycle Bin ไม่เหมือนกันนะครับ มันเป็นโค๊ดเฉพาะ
  ให้ลบ
  DOWNLOADS=C:\Users\user\Documents\Rainmeter\Frozen Throne.exe ออก
  และใส่โค๊ดนี้เข้าไปแทน
  [mBin]
  Measure=Plugin
  Plugin=RecycleManager.dll
  Drives=ALL
  RecycleType=COUNT
  เสร็จแล้วอย่าลืม File > Save ด้วย
` Read More ... ♥

Edit Code ' Rainmeter (itunes>WMP) -

วันนี้จะมายกตัวอย่างการ Edit Code ของ Rainmeter ... ต้องยอมรับว่าผมนั้นก็เป็นมือใหม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็แก้ได้แค่บาง Code แหละครับ
Code ของ Skin Android


- DownloadClick -

อันแรกที่ผมจะยกตัวอย่างนั้นก็คือ โปรแกรมเล่นเพลงของ itunes ต้องเปิด itunes เท่านั้นจึงจะสามารถเห็นชื่อเพลง แบบรูปด้านล่าง


ทีนี้ผมจะแก้ให้มันไม่สามารถใช้ได้กับ itunes แต่สามารถใช้ได้กับ Window Media Player อันที่จริงผมแก้ไปตั้งนานแล้ว ผมจำไม่ได้ว่าต้องแก้ตรงไหนบ้าง ผมเลยแจกโค๊ดเลยล่ะกันนะ = =''

คลิกที่ Skin > Android_Win7>iTunes>Edit>ลบโค๊ดทั้งหมด แล้วก็ Copy โค๊ดด้านล่างไป Copy ให้หมดนะครับ อย่าขาด มันจะทำงานไม่เต็มรูปแบบ
  [Rainmeter]
  Author=Kriogen
  Update=100

  [Metadata]
  Name=
  Config=
  Description=
  Instructions=
  Version=
  Tags=
  License=
  Variant=
  Preview=

  ;End of added Metadata

  [BG]
  Meter=IMAGE
  ImageName=bg.png
  Y=0
  X=9

  ; MEASURES

  [MeasurePlayer]
  Measure=Plugin
  Plugin=NowPlaying.dll
  PlayerName=WMP
  ;PlayerName=[Windows Media Player]
  ;PlayerName=[Winamp]
  ;PlayerName=[AIMP]
  ;PlayerName=[foobar2000]
  ;PlayerName=[WLM]
  ;PlayerName=[MediaMonkey]
  ;PlayerName=[CAD]
  ;PlayerName=[Spotify]
  PlayerType=TITLE

  [MeasureTrack]
  Measure=Plugin
  Plugin=NowPlaying.dll
  PlayerName=[MeasurePlayer]
  PlayerType=TITLE
  Substitute="":"N/A"

  [MeasureArtist]
  Measure=Plugin
  Plugin=NowPlaying.dll
  PlayerName=[MeasurePlayer]
  PlayerType=ARTIST
  Substitute="":"N/A"

  [MeasureProgress]
  Measure=Plugin
  Plugin=NowPlaying.dll
  PlayerName=[MeasurePlayer]
  PlayerType=PROGRESS

  [MeasureTime]
  Measure=Plugin
  Plugin=NowPlaying.dll
  PlayerName=[MeasurePlayer]
  PlayerType=POSITION

  [MeasureState]
  Measure=Plugin
  Plugin=NowPlaying.dll
  PlayerName=[MeasurePlayer]
  PlayerType=STATE

  [PopupStyle]
  Hidden=0

  [TextLeftStyle]
  Hidden=0

  [TextRightStyle]
  Hidden=0

  [SeperatorStyle]
  Hidden=0

  ; METERS

  [Line]
  Meter=IMAGE
  MeterStyle=LineStyle
  MouseOverAction=!execute [!RainmeterShowMeter Prev][!RainmeterShowMeter Play][!RainmeterShowMeter Next][!RainmeterRedraw]

  [LineStyle]
  ; Area behind the main icon, title, and subtitle
  X=0
  Y=0
  W=200
  H=30
  SolidColor=00000001

  [Icon]
  Meter=IMAGE
  MeterStyle=IconStyle
  ImageName=itunes.png
  LeftMouseUpAction=!Execute ["wmplayer.exe"]
  MouseActionCursor=1
  X=-2
  Y=2

  [Title]
  X=55
  Y=25
  H=12
  W=185
  Meter=STRING
  MeterStyle=TitleStyle
  Text="Now Playing"
  FontName=Linda's Lament
  FontColor=255,255,255,255
  FontSize=8
  StringStyle=BOLD
  ClipString=1
  AntiAlias=1

  [Subtitle]
  X=55
  Y=40
  W=190
  H=12
  Meter=STRING
  MeterStyle=SubtitleStyle
  MeasureName=MeasureTrack
  FontName=Linda's Lament
  FontColor=bd0606
  FontSize=8
  StringAlign=LEFT
  StringStyle=NORMAL
  ClipString=1
  AntiAlias=1

  [Prev]
  Meter=BUTTON
  ButtonImage=Prev.png
  X=160
  Y=25
  LeftMouseUpAction=!Execute [!CommandMeasure "MeasurePlayer" "Previous"]
  Hidden=1

  [Play]
  Meter=BUTTON
  ButtonImage=Play.png
  X=33r
  Y=25
  LeftMouseUpAction=!Execute [!CommandMeasure "MeasurePlayer" "PlayPause"]
  Hidden=1  [Next]
  Meter=BUTTON
  ButtonImage=Next.png
  X=30r
  Y=25
  LeftMouseUpAction=!Execute [!CommandMeasure "MeasurePlayer" "Next"]
  Hidden=1

  ; Popup

  [Popup]
  Meter=IMAGE
  MeterStyle=PopupStyle

  [Artist]
  Meter=STRING
  MeterStyle=TextLeftStyle
  X=30
  Y=80
  Text="Artist"
  FontName=Linda's Lament
  FontColor=255,255,255
  FontSize=7
  StringStyle=BOLD
  AntiAlias=1

  [ArtistValue]
  Meter=STRING
  MeterStyle=TextRightStyle
  MeasureName=MeasureArtist
  FontName=Linda's Lament
  FontColor=255,255,255
  FontSize=7
  StringAlign=RIGHT
  StringStyle=BOLD
  AntiAlias=1
  X=280
  Y=80

  [Song]
  Meter=STRING
  MeterStyle=TextLeftStyle
  X=30
  Y=65
  Text="Song"
  FontName=Linda's Lament
  FontColor=255,255,255
  FontSize=7
  StringStyle=BOLD
  AntiAlias=1

  [SongValue]
  Meter=STRING
  MeterStyle=TextRightStyle
  MeasureName=MeasureTrack
  FontName=Linda's Lament
  FontColor=255,255,255
  FontSize=7
  StringAlign=RIGHT
  StringStyle=BOLD
  AntiAlias=1
  X=280
  Y=65

  [Progress]
  Meter=STRING
  MeterStyle=TextLeftStyle
  X=30
  Y=50
  Text=" "
  FontName=Linda's Lament
  FontColor=255,255,255,255
  FontSize=7
  StringStyle=BOLD
  AntiAlias=1

  [ProgressValue]
  Meter=STRING
  MeasureName=MeasureTime
  X=280
  Y=40
  StringAlign=RIGHT
  StringStyle=BOLD
  FontColor=255, 255, 255, 255
  FontFace=Linda's Lament
  FontSize=8
  AntiAlias=1
  Text="%1"

  [ProgressBar]
  Meter=BAR
  MeterStyle=SeperatorStyle
  X=55
  Y=55
  H=1
  W=223
  MeasureName=MeasureProgress
  BarColor=cac1ab
  SolidColor=FFFFFF20
  BarOrientation=HORIZONTAL

  FontName/FontFace : ชื่อฟอนต์ หากต้องการเปลี่ยน เพียงเขียนชื่อ Font ลงไปแทนตัวหนังสือสีแดง
  FontColor : สีฟอนต์ ใช้โค๊ดสีของฟอนต์ ไม่ต้องใส่ # หรือ เรียงตามนี้ Red , Green , Blue ผมปรับให้เป็น 255 จะได้กลายเป็นสีขาวหมดเลย Red = 255 , Green = 255 , Blue = 255 ส่วนตัวสุดท้าย รู้สึกจะปรับให้ตัวหนังสือสีนั้นเข้มขึ้นผมเลยใส่ 255
  StringStyle : ตัวหนา ตัวบาง ตัวหนาแก้เป็น BOLD ตัวบางแก้เป็น Normal
  FontSize : ขนาดของฟอนต์ อย่าปรับเวอร์นะครับ เพราะขนาดมันไม่เท่าใน Microsoft Word หรอกนะครับ ประมาณ 3-10 ก็พอแล้ว

  ส่วนตำแหน่ง X , Y นั้นใครจะปรับก็ได้
  X ตัวเลขเยอะ เลื่อนไปขวา ตัวเลขน้อยเลื่อนไปซ้าย
  Y ตัวเลขเยอะ เลื่อนขึ้น ตัวเลขน้อยเลื่อนลง
` Read More ... ♥

Rainmeter ' มาแต่งหน้าจอกัน
Rainmeter คือ โปรแกรมออกแบบหน้าจอให้มีลูกเล่นเยอะแยะมากมาย และที่สำคัญไม่กินพื้นที่ RAM เหมือน Gadget ของ Window 7 / Vista อีกด้วย

ก่อนอื่น โหลดตัวโปรแกรม >"  Rainmeter " คลิก Download (ถ้าไม่ได้คลิก Mirror แทน)
*Window ที่สามารถใช้ได้ : 32 bit & 64 bit of Window XP (SP2 ขึ้นไป), Window 7 , Window 8 และ Window Vista


 • โหลดเสร็จแล้วคลิกที่ Rainmeter-2.2 เลย


 • เลือกภาษา


 • กด Next
 • เลือกว่า Window เราเป็น 32 bit หรือ 64 bit กด Next
 • กด Browse.. เลือกโฟลเดอร์ที่จะลง เลือกเสร็จ กด Install

 • รอโหลดจนเสร็จ กด Finish

 • Skin fOr Rainmeter ↓
  สกิล หาโหลดได้ที่นี่ : Customize.org
                                   Deviantart.com

  เก็บไว้ที่นี่นะครับ " C:\Users\user\Documents\Rainmeter\Skins "

  .:วิธีใช้สกิล : How to ':.
  1.หลังจากโหลดสกิลมา โหลดมาจะเป็นไฟล์ .rar เราก็ต้องมาแตกไฟล์ให้ได้โฟลเดอร์ (ข้างในจะมีไฟล์ .ini อยู่ หมายความว่าสกิลนี้ใช้ได้ ส่วนโฟลเดอร์ที่มีแต่รูปภาพแสดงว่าไฟล์นี้ใช้ไม่ได้นะครับ มันเป็น Preview เฉยๆ)

  2.เข้าโปรแกรม Rainmeter (ส่วนมากหลังติดตั้งเสร็จจะอยู่ที่แถบเครื่องมือมุมขวาล่างนะครับ ดับเบิ้ลคลิกที่หยดน้ำ)

  3.มาในส่วนของ Skin นะครับ จะมีโฟลเดอร์ที่เราโหลดมาไว้ใน 
  C:\Users\user\Documents\Rainmeter\Skins ในตอนแรก

  4.ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร์เข้าไปจนเจอไฟล์ .ini คลิก แล้วกดปุ่ม Load หากต้องการลบให้กด Unload ส่วน Edit มีไว้แก้ไขโค๊ด ซึ่งใครทำไม่เป็นอย่างพึ่งไปแก้เลยจะดีกว่านะครับ
  ลองกดๆดูนะครับ ในส่วนของ Themes นั้นจะคล้ายๆกับ Skin แต่ Theme จะเป็นแบบสำเร็จรูปส่วน Skin จะเป็นแบบปรับแต่งเอานะครับ  ในส่วนการควบคุมการทำงาน
 • Coordinates: คือตำแหน่งของ X , Y (เลื่อนซ้าย-ขวา , บน-ล่าง) บนหน้าจอของเรา เหมือนพิกัดบนแผนที่โลกนั่นแหละครับ
 • Position: ตำแหน่งในการวาง เช่น On Desktop ก็แต่บน Desktop จะไม่แสดงหากเปิดโปรแกรมขึ้นมา , Buttom เป็นปุ่ม จะอยู่บนตำแหน่ง On Desktop แต่ถ้าหากมีการคลิกจะอยู่บนสุดของทุกตำแหน่ง เป็นต้น
 • Load order: อันนี้ผมไม่รู้แหะ แต่ทุกอย่างๆเช่น Clock.ini ' Load order จะเป็น 0 ผมเห็นมันเป็น 0 หมดทุกอันนั้นแหละ = =''
 • Transparency: ความใส หรือความโปร่งแสงนั่นเอง ยิ่งปรับยิ่งโปร่งเยอะ
 • On hover: ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับ จะลองปรับเล่นก็ได้

 • เมนูด้านขวามือ

 • Display monitor ไม่ต้องไปปรับหรอกครับ
 • Draggable ล็อคตำแหน่งไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหนได้ แต่สามารถคลิกได้ 
 • Click through ไม่ได้ล็อคตำแหน่ง แต่คลิกทะลุ เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาพ Background = ='' ดังนั้นมันจึงไม่สามารถคลิกหรือเคลื่อนย้ายได้
 • Keep on screen แสดงไว้บนจอ = =
 • Save position เซฟตำแหน่ง
 • Snap to edges อันนี้อธิบายไม่ถูก มันเหมือนกับการตั้งค่าให้เคลื่อนย้าย Shortcut บนหน้าจอได้แบบอิสระ

 • นี่เป็น Desktop ของผมนะครับ ขี้เกียจแต่งอ่ะ ใส่แค่นาฬิกา วัน เดือน วันที่ แล้วก็เสียงตอนเสียบ USB เป็นเสียง Android แค่นี้แหละ = ='' แต่งเยอะไปมันรกหูรกตา เวลาเอาคอมไปซ่อม เขาชอบบ่นกัน เลยเอาเหลือแค่นี้ก็พอ
` Read More ... ♥

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การดูแลร่างกาย : ผู้ชาย

         ดื่มน้ำสะอาด ให้มากๆ จะดูเด็ก และสดใส เสมอ ใครว่าน้ำดื่มไม่สามารถช่วยเรื่องผิวได้ น้ำเนี่ยช่วยในเรื่องผิวได้ดีมาก และเพิ่มเติมด้วยการใช้วิธีเสริมต่างๆเข้ามาเป็นตัวช่วย คือ ทาครีมบำรุง ทานอาหารดีๆมีประโยชน์ ทานให้ครบ 5 หมู่ และวิตามินเสริม ไปจนถึงทำร่างกายให้สดชื่นเสมอโดยการออกกำลังกาย เหล่านี้ต้องทำตลอดจึงเห็นผล

 • ดื่มสะอาดให้ได้วันละ 8 แก้ว การดื่มน้ำสะอาดเพื่อทดแทนน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปจากการทำกิจกรรรมต่างๆ อีกทั้งการดื่มน้ำๆมากจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย น้ำเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องผิวได้ เพราะจะทำให้ผิวสวย
 • เวลาออกไปข้างนอกจะใช้โลชั่นกันแดดทุกครั้ง ป้องกันรังสี UV จากแดด ป้องกันการเป็นมะเร็วผิวหนัง และทำให้ผิวหนังเราไม่ดำอีกด้วย ไม่ต้องใช้แรงมากนะครับ อย่าง SPF 130 เนี่ยแรงไป ควรใช้สักประมาณ 30 - 50 ก็พอแล้วละครับ
 • ทำให้ชีวิตประจำวันให้ร่าเริงแจ่มใส ไม่ควรเครียดมากๆนะครับ เพราะจะทำให้ร่างทรุดโทรม และเป็นต้นเหตุของโรคเส้นเลือดในสมองแตก
 • นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 8-10 ชม.  ควรนอนประมาณ 20.00 - 21.30 น. นะครับ เพราะร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมน ตอนประมาณ 22.00 น. สำหรับคนที่อยู่ในวัยเรียน หลับในช่วงเวลานี้จะทำให้ร่างกายจะเจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรง หากยิ่งนอนดึก ถึงแม้ว่าจะหลับครบ 10 ชั่วโมงก็ตาม แต่ร่างกายของท่านอาจจะรับไม่ไหว จึงเกิดอาการหน้ามืดได้ และจะทำให้การเจริญเติบโตช้าอีกด้วย อาจจะทำให้ท่านมีความสูงไม่ไปตามธรรมชาติ
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
 • น้ำอัดลม บุหรี่ และเหล้า บุหรี่ทำให้สุขภาพปากและปอดนั้นแย่ลง และเป็นต้นเหตุของโรคถุงลมโปร่งพอง บางคนอาจจะต้องตัดปอดออกไปข้างนึงเลย น้ำอัดลม ทำให้เป็นโรคเบาหวานได้ เนื่องจากน้ำอัดลมของประเทศไทยได้มีการผสมน้ำตาลลงไปในปริมาณมาก และทำให้ฟันพุได้หากรับประทานมากๆ ส่วนเหล้ารับประทานมากๆ ก็เป็นโรคตับแข็ง ยิ่งถ้ากินในฤดูร้อนแบบนี้อาจเกิดอาการช็อคกระทันหันได้

ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก :  http://www.tlcthai.com/
       
` Read More ... ♥